"Tylko dwie rzeczy są nieskończone: wszechświat oraz ludzka głupota, choć nie jestem pewien co do tej pierwszej." A. Einstein

Rozszerzanie maksymalnej wielkości wirtualnego dysku VDI w Oracle VirtualBox

Data dodania: 13.01.2014 01:19

Uruchom Wiersz poleceń z uprawnieniami administratora. Wskaż ścieżkę do katalogu, w którym jest zainstalowany Virtual Box (domyślnie):

cd C:\Program Files\Oracle\VirtualBox

Wykonaj polecenie:

VBoxManage modifyhd "D:\Lokalizacja wirtualnego dysku\Win 8.vdi" --resize 81920

81920 oznacza docelową wielkość wyrażoną w MB

Uwaga, ta metoda działa wyłącznie dla dysków dynamicznych. Dyski typu "fixed size" (z góry ustalona wielkość) trzeba najpierw sklonować do postaci dysku dynamicznego następującą komendą (domyślnie uworzy się dysk typu dynamicznego):

VBoxManage clonehd "D:\Lokalizacja\Stary dysk Fixed size.vdi" "D:\Lokalizacja\Nowy dysk dynamiczny.vdi"

W zależności od wielkości starego dysku, operacja może trwać nawet kilkanaście minut i początkowo nie pokazywać postępów w wykonywanej operacji. Po tym, można wykonać na nim funkcję "resize" i zamontować w miejsce poprzednika.


Źródło: InternetKomentarze

[ Dodaj komentarz ]

Copyright © 2013 by pietrek