"Tylko dwie rzeczy s± nieskończone: wszech¶wiat oraz ludzka głupota, choć nie jestem pewien co do tej pierwszej." A. Einstein
Copyright © 2013-2018 by pietrek